Slysavarnafélagið Landsbjörg - Fjórar stöður lausar til umsóknar hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg
 
Menu
logo
Vörukarfa
0
Opna körfu
Samtals 0 kr.

Fjórar stöður lausar til umsóknar hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg

Slysavarnafélagið Landsbjörg auglýsir eftirfarandi stöður lausar til umsóknar:

Frekari upplýsingar veitir Gunnari Stefánsson gunnar@landsbjorg.is sími 570 5924.

Umsóknarfrestur er til 26. mars og skulu umsóknir sendar framkvæmdastjóra félagsins á netfangið jon.svanberg@landsbjorg.is

Verkefnastjóri sjóbjörgunarmála

Slysavarnafélagið Landsbjörg auglýsir eftir starfskrafti með brennandi áhuga á björgunarmálum til starfa á skrifstofu félagsins.

Helstu verkefni

 • Umsjón með sjóbjörgunarmálum
 • Samskipti við björgunarbátasjóði
 • Samskipti við félagseiningar SL
 • Samskipti við erlend sjóbjörgunarsamtök
 • Aðgerðamál
 • Skrifstofustörf
 • Skipulag og umsjón æfinga o.fl.

Hæfniskröfur

 • Þekking og reynsla úr starfi björgunarsveita félagsins
 • Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
 • Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti, önnur tungumálaþekking er kostur
 • Góð almenn tölvukunnátta og hæfni til að tileinka sér nýjungar
 • Hreint sakavottorð

Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starf sölumanns á sjúkravörum

Slysavarnafélagið Landsbjörg auglýsir starf sölumanns laust til umsóknar. Viðkomandi mun sinna sölu á sjúkravörum, í farandsölu, til fyrirtækja.  Um er að ræða árangurstengda  sölumennsku. Við leitum að einstaklingi sem er: 

Hæfniskröfur

 • jákvæður og framúrskarandi í mannlegum samskiptum 
 • með ríka þjónustulund 
 • með brennandi áhuga á sölustörfum 
 • stundvís og áreiðanlegur 
 • heiðarlegur og traustur 
 • með þekkingu og reynslu af sölustörfum 
 • með hreint sakavottorð  

Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og þjálfun í notkun sjúkravara en jafnframt verður boðið upp á námskeið/endurmenntunarnámskeið í fyrstu hjálp, sem og þjálfun í meðhöndlun og notkun vörunnar.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Skólastjóri Björgunarskólans

Slysavarnafélagið Landsbjörg auglýsir starf skólastjóra björgunarskóla Slysavarnafélagsins Landsbjargar laust til umsóknar. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á björgunar- og fræðslumálum.

Helstu verkefni

 • Daglegur rekstur og skipulag björgunarskólans
 • Skipulag námsskrár
 • Áætlanagerð
 • Umsjón með starfsmannahaldi skólans
 • Samskipti við félagsfólk og aðra viðskiptavini

Hæfniskröfur

 • Skipulagshæfileikar
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu í tali og riti
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Reynsla af stýringu verkefna
 • Reynsla af gerð fjárhags- og rekstraráætlana
 • Hreint sakavottorð

 Æskilegir kostir

 • kennsluréttindi
 • Reynsla af rekstri og stjórnun

Starfshlutfall er 100% og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Verkefnastjóri fjáraflana

Slysavarnafélagið Landsbjörg óskar eftir að ráða verkefnastjóra fjáraflana. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á fjáröflunarmálum. Um er að ræða nýtt starf og mun viðkomandi koma að stefnumótun, þróun og skipulagi fjáraflana félagsins. 

Hæfniskröfur

 • Reynsla af markaðs- og/eða fjáröflunarstarfi nauðsynleg. Reynsla af fjáröflun fyrir félagasamtök kostur.
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu í tali og riti
 • Grunnkunnátta í markaðssetningu á nýmiðlum
 • Áhugi á starfi og verkefnum Slysavarnafélagsins Landsbjargar
 • Metnaður, vinnusemi og sjálfstæð vinnubrögð
 • Reynsla af stýringu verkefna
 • Hreint sakavottorð
Umsóknarferli og frekari upplýsingar

Frekari upplýsingar um öll ofangreind störf veitir Gunnari Stefánsson gunnar@landsbjorg.is sími 570 5924. 

Umsóknarfrestur er til 26. mars og skulu umsóknir sendar framkvæmdastjóra félagsins á netfangið jon.svanberg@landsbjorg.is

 

Til baka HringduGerast bakvörður