Slysavarnafélagið Landsbjörg - Algengar spurningar
 
Menu
logo
Vörukarfa
0
Opna körfu
Samtals 0 kr.

Algengar spurningar

Gilda skírteini frá Grunnnámskeiði Slysavarnaskóla sjómanna fyrir starfsfólk á olíuborpöllum út í heimi?

Nei. Grunnskírteini Slysavarnaskóla sjómanna STCW A-VI/1 gildir á öll kaupskip sem og fiskiskip. Námskeið sem starfsmenn olíuborpalla þurfa að taka eru svokölluð Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training eða BOSIET. Sum fyrirtæki t.a.m. í Bretlandi gera einnig körfu um að tekin séu svokölluð MIST námskeið (Minimum Offshore Industry Safety Training). Aðrar kröfur gilda hinsvegar um þá sem ætla að vinna á norskum borpöllum en þeir þurfa að hafa svokallað OLF grunnámskeið. Í Noregi eru í boði stutt námskeið sem brúa bilið á milli STCW námskeiðs okkar og OLF námskeiðsins sem heitir Oppgraderingskurs fra STCW til OLF.

Hvaða munur er á námskeiðum Slysavarnaskóla sjómanna og IMO 60 eða IMO 80 í Noregi?

Í Noregi hafa þeir kosið að gefa námskeiðum nöfnin IMO 60 og IMO 80, en þetta er tilvísun til námskeiða samkvæmt STCW samþykktinni. IMO 60 jafngildir fimm daga grunnnámskeiði samkvæmt STCW A-VI/1. IMO 80 inniheldur hinsvegar þrjú námskeið, líf- og léttbátanámskeið A-VI/2-1, framhalds eldvarnir A-VI/3 og síðan skyndihjálparnámskeið eða lyfjakistu. Fyrir vélstjórnendur þarf að lágmarki framhalds skyndihjálp A-VI/4-1 og fyrir skipstjórnendur Lyfjakistunámskeið A-VI/4-2.

Hvaða öryggisfræðslunámskeið þarf ég að vera með til að geta unnið á íslensku skipi?

Öryggisfræðslu fyrir íslensk skip er skipt niður í tvö mismunandi námskeið, annars vegar fyrir smábáta og hinsvegar fyrir stærri skip. Þegar talað er um smábáta þá er viðmiðið 30 brl / 30 BT en skipverjar bátar undir þeirri stærð, annarra en þeirra sem flytja farþega, þurfa að taka eins dags öryggisfræðslunámskeið sem síðan þarf að endurnýja á fimm ára fresti. Skipverjar skipa yfir þeirri stærð sem og á farþegaskipum þurfa að sækja fimm daga grunnnámskeið sem uppfyllir ákvæði alþjóðasamþykktarinnar STCW. Það námskeið er alþjóðlegt og geta því sjómenn með það skírteini farið til starfa á erlendum skipum sem undirmenn. Á farþegaskipum/-bátum þarf einnig hóp- og neyðarstjórnunarnámskeið.

Hver er munurinn á réttindum sem ég fæ við að taka öryggisfræðslunámskeið smábáta eða STCW grunnöryggisfræðslunámskeið?

Öryggisfræðslunámskeið smábáta miðast einungis við hámarks búnað þeirra báta í samræmi við reglugerðir og er því umfangsminna en námskeið fyrir stærri skipin. STCW A-VI/1 grunnámskeiðið er fimm daga námskeið þar sem kennt er á allan þann búnað sem í stærri skipum er. Þessi námskeið eru í samræmi við alþjóðakröfur um þjálfun sjómanna og gilda því á heimsvísu (sjá liðin á undan).

Hvaða öryggisfræðslu þarf ég til að geta unnið á farþegaskipi/-bát?

Til að geta starfað á farþegaskipi/-bát þarf viðkomandi að vera með grunnöryggsfræðslunámskeið STCW A-VI/1 og námskeið í hóp- og neyðarstjórnun STCW V-2 og V-3.

Hvaða öryggisfræðslu þarf ég til að mega stjórna skemmtibát?

Til að stjórna skráðum (6 metrar og lengri) skemmtibát sem er styttri en 24 metrar þarf viðkomandi að vera handhafi skemmtibátaskírteinis  auk  þess að taka sérstaka öryggisfræðslu fyrir smábáta sem er eins dags námskeið.

Hver er lágmarksaldur barna til að geta sótt öryggisfræðslu hjá Slysavarnaskóla sjómanna?

Slysavarnaskóli sjómanna hefur ekki neina reglu um lágarksaldur á grunnnámskeið en hefur haft viðmið um lágmarksaldur sjómanna í samræmi við Sjómannalögin. Þar segir: „Eigi má hafa yngri mann, karl eða konu, en 15 ára við vinnu á skipi nema um skólaskip eða æfingaskip sé að ræða. Ráðherra getur sett reglur um hærra aldurslágmark skipverja við tiltekin störf allt upp að 18 ára aldri.

Eigi má hafa yngri mann, karl eða konu, en 18 ára við vinnu á farþegaskipum og flutningaskipum að nóttu til, þ.e. tímabil sem varir í a.m.k. níu samfelldar klukkustundir, þ.m.t. tímabilið frá miðnætti til klukkan fimm að morgni. Þetta á þó ekki við ef um er að ræða menntun og þjálfun ungra sjómanna 16–18 ára að því er varðar fyrirframákveðin verkefni og áætlanir“.

Geta allir sótt námskeið Slysavarnaskóla sjómanna?

Já námskeið skólans eru öllum opin og ekki er krafa um siglingatíma til þátttöku í grunnnámskeiðum skólans. Hinsvegar er krafa um að þeir sem sæki námskeið í líf- og léttbátum sem og hraðskreiðum léttbátum þurfa að hafa náð 18 ára aldri og hafa 12 mánaða siglingatíma eða 6 mánaða siglingatíma og 6 mánaða starfsþjálfun á sjó.
Gerast bakvörður