Öryggisfræðsluskylda sjómanna

Í lögum um lögskráningu sjómanna nr. 35 frá 5. maí 2010 segir m.a.: Áður en haldið er úr höfn skal skipstjóri sjá til þess að allir skipverjar sem eru ráðnir til starfa um borð í skipi skráðu hér á landi séu lögskráðir í skiprúm. Ekki er heimilt að lögskrá í skiprúm nema fyrir liggi staðfesting á að skipverji hafi hlotið öryggisfræðslu í Slysavarnaskóla sjómanna eða á annan hátt.

5. gr. reglugerðar um lögskráningu sjómanna nr. 817/2010, kveður á um öryggisfræðslunámskeið. Þar segir m.a. að óheimilt er að ráða mann til starfa eða lögskrá nema hann hafi hlotið öryggisfræðslu hjá Slysavarnaskóla sjómanna eða hjá öðrum viðurkenndum þjálfunaraðila. Skylda til skráningar á öryggisfræðslunámskeið, hjá öðrum en skipverjum á farþega- og flutningaskipum, kemur þó ekki til fyrr en skipverji hefur verið lögskráður í 180 daga.

Í 6. gr. reglugerðarinnar er jafnframt ákvæði um aðöryggisfræðslu skipverja skuli endurnýja eigi sjaldnar en á fimm ára fresti með námskeiði við Slysavarnaskóla sjómanna eða hjá öðrum viðurkenndum þjálfunaraðila.