Slysavarnafélagið Landsbjörg - Um skólann
 
Menu
logo
Vörukarfa
0
Opna körfu
Samtals 0 kr.

Um skólann

Slysavarnaskóli sjómanna tók til starfa árið 1985, en markmið skólans er samkvæmt lögum að efla öryggisfræðslu sjómanna með öflugum skóla sem uppfyllir íslenskar og alþjóðlegar kröfur um þjálfun sjómanna og að auka þjónustu við sjómenn og fleiri aðila í tengslum við sjó og vötn.

Flestir nemendur skólans eru starfandi á fiskiskipum. Samkvæmt íslenskum lögum ber öllum sem starfa á sjó að hafa farið í gegnum öryggisfræðslu. Einnig eru gerðar kröfur um að öryggisfræðsla skipverja sé endurnýjuð eigi sjaldnar en á fimm ára fresti.

Íslenskir kaupskipasjómenn sækja einnig námskeið við skólann þótt skip þeirra sigli ekki undir íslenskum fána eða íslenskum lögum. Alþjóðlegar kröfur kveða á um þjálfun þeirra, þ.e.a.s. STCW-samþykktin sem Ísland er aðili að. Skólinn uppfyllir kröfur um þjálfun í samræmi við STCW samþykktina.

Um borð í skólaskipinu Sæbjörgu er fullkomin kennsluaðstaða bæði til bóklegrar kennslu og verklegra æfinga. Á grunnnámskeiði eru kennd undirstöðuatriði í skyndihjálp, sjóbjörgun, eldvörnum og öryggismálum.

Meðal þess sem kennt er á námskeiðum skólans er meðferð björgunarfara, björgunarbúninga, búnaðar til að bjarga fólki úr sjó, flugelda og blysa og hverskonar persónulegs björgunarbúnaðar.

Eldur um borð í skipi er það sem flestir sjómenn óttast. Kennd er notkun hvers konar búnaðar til slökkvistarfa og notkun hans æfð. Verklegar eldvarnaræfingar eru einkum haldnar á þar til gerðu æfingasvæði rétt utan við Reykjavík. Um borð í Sæbjörgu er einnig fullkomin aðstaða til reykköfunaræfinga.

Fólk getur farið í hjarta- og/eða öndunarstopp hvar og hvenær sem er. Því er nauðsynlegt að allir í áhöfn skips kunni endurlífgun. Til að auka líkur á að það takist að endurlífga mann þarf að hafa til taks besta mögulega búnað til endurlífgunar og einnig þarf að kunna á búnaðinn. Kennsla á hjartarafstuðtæki (AED) var tekin upp í endurlífgunarkennslu skólans í byrjun ársins 2004.

Þyrlur Landhelgisgæslunnar taka þátt í verklegum sjóæfingum á STCW grunnnámskeiði skólans. Þar hafa sjómenn æft móttöku á sjúkrabörum, flutning á fólki frá skipi og gúmmíbjörgunarbátum ásamt því að hífa menn úr sjó.  Frá 2002 hefur skólinn annast kennslu í sjóbjörgun fyrir björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Helstu námskeið þar eru slöngubátur 2, harðbotna björgunarbátar, Atlantic 21 ásamt áhafna- og bátastjóranámskeiðum fyrir björgunarskip félagsins. Björgunarskip félagsins, þá einkum Ásgrímur S. Björnsson, taka þátt í þyrluæfingum skólans.

Námskeið í Slysavarnaskóla sjómanna skiptir sköpum ef eitthvað óvænt og ófyrirséð gerist um borð í skipi. Láttu ekki þína vanþekkingu valda þér og skipsfélögum þínum erfiðleikum. 
Gerast bakvörður